فراخوان دوسالانه پوستر Terras Gauda – Francisco Mantecón

-74روز -22ساعت -58دقیقه -22ثانیه

اسپانسر اين دوره دوسالانه پوستر Terras Gauda – Francisco Mantecón موسسه‌ی بودگاس ترسا گودا در اسپانيا است.

هر فرد می‌تواند حداکثر ۲ پوستر ثبت کند. موضوع پوستر آزاد است .

تمامی تکنيک‌های کاربردی مورد قبول است.

هزينه‌ی ثبت نام ندارد.

جوايز

جايزه بزرگ: ۱۰۰۰۰ يورو

نفر اول: ۲۰۰۰ يورو

نفر دوم: ۲۰۰۰ يورو

جايزه‌ی ويژه: ۲۰۰۰ يورو

فرصت نهايی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۸ مهر ۱۳۹۶می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به وبسایت رویداد مراجعه نماييد.

 

نظرات