پوستر / مروری بر آثار آلن لوکرنک
نودوهشتمین نشست گپ گرافیک بصورت ویژه با سخنرانی آلن لوکرنک همزمان با آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره سراسری طراحی پوستر بهداشت دهان و دندان، عصر روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ در محل خانه هنر تبریز برگزار ...