چاپ زیبا

حامی گپ گرافیک
شماره تماس ۰۴۱۳۶۳۷۶۲۰۸
درباره چاپ زیبا

● افست دو ورقی چهار رنگ

● افست چهارونیم ورقی پنج رنگ با لاک

● طلاکوبی

● سلفون

● تیغ دو و چهارونیم ورقی

● و انواع جعبه چسبانی

 

 

آدرس
جاده تهران جاده قدیم، نمایشگاه بین‌المللی، ۲۰ متری اول، قطعه دوم.