اعضای فعال گپ گرافیک

این بخش شامل اسامی اعضای فعال گپ گرافیک تبریز می‌باشد که با هدف ایجاد یک منبع اطلاعاتی برای ایجاد پل ارتباطی میان همکاران و کارفرمایان پیشنهاد می‌گردد. شرایط حضور در این لیست بدین شرح می‌باشد:
  • عضو گپ گرافیک با بیش از ۱۵ جلسه حضور در نشست‌ها.
  • عضو گپ گرافیک دارای جوایز هنری.
  • عضو تیم اجرایی و همکاران گپ گرافیک.
  • عضو تیم مشاوره گپ گرافیک.
  • سخنران دعوتی از سوی گپ گرافیک.
حال چنانچه شما نیز شامل هر یک از شرایط ذکر شده می‌باشید، با دانلود فرم مربوطه و ارسال آن به آدرس info@gapgraphic.com ، جزوی از اعضای این صفحه باشید.

اعضای افتخاری گپ گرافیک