الهام بیدهندی

تیم اجرایی
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارتباط تصویری
سوابق هنری
  • حضور در نمایشگاه گروهی پوستر بمناسبت گرامیداشت دومین سالگرد تاسیس گپ گرافیک - ۱۳۹۴
  • حضور در نمایشگاه گروهی پوستر عاشورا - ۱۳۹۲
  • حضور در نمایشگاه گروهی هنرستان هنرهای زیبای کوثر - ۱۳۸۹
  • نفر سوم طراحی پوسترجشنواره سراسری هنری قرآن و عترت - ۱۳۹۴