جلال پیرمرزآباد

, ,

عضو فعال
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه هنر تهران
سوابق هنری
  • جایزه دوم جشنواره بین المللی علوم طبیعی پکن ، چین
  • جایزه دوم جشنواره بین المللی محیط زیست ترکیه
  • جایزه ویژه جشنواره بین المللی پورتو کارتون پرتقال
  • دیپلم افتخار جشنواره بین المللی صربستان
  • جایزه دوم جشنواره بین المللی بورس
  • جایزه ویژه جشنواره بین المللی شهروندی تبریز
  • جایزه ویژه جشنواره کارتون یومیتوس یونان
  • دیپلم افتخار جشنواره هیومودای رومانی

• شروع فعالیت تصویرگری کتاب برای کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۸۵
• تصویر سازی بیش از ۵۰ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان
• شروع فعالیت حرفه ای در کارتون و کاریکاتور از سال ۱۳۸۶
• شرکت در جشنواره های متعدد کارتون، کاریکاتور و گرافیک
• عضو داوران و هیئت انتخاب چند جشواره بین المللی کارتون و گرافیک
و کسب چند جایزه ی بین المللی و کشوری در این رشته ها

• جایزه اول پنجمین جشنواره سراسری هنرستان های کشور - تصویر سازی، تبریز - ۱۳۸۱
• جایزه دوم جشنواره سراسری کاریکاتور گل آقا - کاریکاتور، تهران -۱۳۸۳
• نفر اول کنکور هنر کاردانی به کارشناسی در سال تحصیلی ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
• جایزه دوم جشنواره بین المللی فری کارتون وب - کاریکاتور، چین - ۱۳۸۵
• جایزه سوم جشنواره بین المللی کارتون گوگلم - کارتون، چین - ۱۳۸۵
• جایزه دوم جشنواره بین المللی کارتون شانس - کارتون، اسلواکی - ۱۳۸۵
• جایزه ویژه ی جشنواره بین المللی کارتون زامک - کارتون، کوزوو - ۱۳۸۶
• جایزه دوم جشنواره بین المللی کارتون آنکارا -کارتون، ترکیه - ۱۳۸۶
• جایزه دوم ششمین جشنواره سراسری کاریکاتور احسان - کارتون، شیراز- ۱۳۸۶
• جایزه دوم چهاردهمین جشنواره بین المللی جوانان کشور های اسلامی-کارتون، گرگان -۱۳۸۶
• لوح تقدیر پانزدهمین جشنواره بین المللی جوانان کشور های اسلامی - کارتون، گرگان ۱۳۸۷
• جایزه دوم جشنواره بین المللی کارتون تبریز -کارتون، تبریز ۱۳۸۷
• دیپلم افتخارجشنواره بین المللی کارتون سوریه - کارتون، سوریه ۱۳۸۷
• جایزه اول نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان - کارتون، تهران - ۱۳۸۸
• جایزه اول نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان - پوستر، تهران - ۱۳۸۸
• جایزه اول دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان - پوستر، استرالیا - ۱۳۸۸
• جایزه دوم دومین جشنواره هنرهای تجسمی -پوستر، تبریز - ۱۳۸۸
• جایزه ویژه اولین جشنواره سراسری کاریکاتور کرمانشاه - کارتون، کرمانشاه - ۱۳۸۹
• جایزه دوم جشنواره بین المللی کارتون برلین - کارتون، آلمان - ۱۳۹۱
• جایزه سوم جشنواره سراسری کاریکاتور بوکان - کارتون، بوکان - ۱۳۹۱
• جایزه اول بخش تصویر سازی کمیک جشنواره AYACC چین - کارتون، چین - ۱۳۹۲
• جایزه دوم پنجمین دوره جشنواره سراسری خراسان شمالی - کارتون، بجنورد - ۱۳۹۳
• دیپلم افتخار جشنواره بوداپست با موضوع مهندسی عمران - کارتون، مجارستان - ۱۳۹۳
• دیپلم افتخار ششمین جشنواره بین المللی قبرس - کارتون، قبرس ۱۳۹۳
• لوح تقدیر از هشتمین جشنواره پوسترهای عاشورایی - پوستر، تهران - ۱۳۹۳
• جایزه دوم سی و دومین مسابقه بین المللی کارتون "آیدین دوغان"/ترکیه- کارتون، ترکیه - ۱۳۹۴

محل اشتغال قبلی

• کانون تبلیغاتی و انتشارات نیک پی ( تهران) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
• همکاری به صورت طراح آزاد با کانون های تبلیغاتی مختلف، نشریات و شرکت ها از سال ۱۳۸۸ تا اواخر سال ۱۳۸۹
• شروع همکاری کانون تبلیغاتی نگاه نو ( تبریز) از تیر ماه سال ۱۳۹۰
• همکاری با کانون تبلیغاتی رابط از سال 86 تا کنون

محل اشتغال فعلی

• مدرس در موسسه غیر انتفایی نبی اکرم تبریز(شهر تبریز) از سال تحصیلی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷ تا کنون
• مدیر هنری آژانس تبلیغاتی نگاه نو