جواد پیرمرزآباد

,

عضو فعال
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد گرافیک از موسسه آموزش عالی سوره تهران
سوابق هنری

• داور جشنواره سراسری رهپویان سفر ایمن در تبریز
• داور جشنواره سراسری مقاومت و بیداری در بخش پوستر
• نفر سوم جشنواره ی هنر های تجسمی در رشته ی گرافیک - تبریز- ۱۳۸۸
• نفر دوم جشنواره ی سراسری پوستر و اما اصفهان - ۱۳۸۸
• نفر دوم جشنواره ی سراسری دومین دوسالانه طلوع - تهران - ۱۳۸۸
• برگزیده جشنواره سراسری عدالت و امید -تهران - ۱۳۸۸
• انتخاب اثر برای جشنواره بین المللی پوستر جایزه جهانی بیداری اسلامی
• انتخاب اثر برای جشنواره بین المللی پوستر زمین سبز اکسپوی میلان - ۱۳۹۴
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی حقوق بشر استامبول - ۲۰۰۶
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی سراسری نسل پنجم - تهران - ۱۳۸۵
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی بین المللی بسم الله مکعب هنر تهران - ۱۳۸۶
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ دومین جشنواره ی بین المللی اسماالحسنی - تهران - ۱۳۸۶
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی سراسری سوگواره پوسترهای عاشورا - تهران - ۱۳۸۶
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی سراسری مبارزه با سیگار - تبریز - ۱۳۸۷
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی سراسری سیاه و سپید - تهران - ۱۳۸۷
• شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در کاتالوگ جشنواره ی سراسری آزادگان - تهران - ۱۳۸۸
• انتخاب اثر برای هفتمین کتاب تصویر سال - تهران - ۱۳۸۸
• انتخاب اثر برای کتاب گرافیک ۳ و ۴ انتشارات یساولی
• انتخاب اثر برای کتاب های دانشجوی نشانه و پوستر تهران انتشارات رسم
• شرکت در نمایشگاه جشنواره ملی پوستر جوان ایرانی
• انتخاب اثر برای جشنواره بین المللی پوستر جایزه جهانی بیداری اسلامی
• انتخاب اثر برای جشنواره بین المللی پوستر زمین سبز اکسپوی میلان ۱۳۹۳
• شرکت در نمایشگاه گروهی پوستر ( سه سوت)، ( تهران، همدان، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد، ۱۳۸۷
و چندین نمایشگاه گروهی و جشنواره های داخلی و بین المللی دیگر.

محل اشتغال قبلی

• مدرس دانشگاه غیر انتفاعی نبی اکرم (ص) تبریز
• تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
• تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی ممقان
• تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی سردرود
• تدریس در مرکز آموزش علمی – کاربردی میراث کمال الدین بهزاد تبریز
• مدرس مرکز آموزش علمی – کاربردی شیرین عسل
• تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی خسرو شهر

• همکاری به صورت طراح آزاد با کانون های تبلیغاتی مختلف، نشریات و شرکت ها از سال ۱۳۸۲ تا اواخر سال ۱۳۸۴
• کانون تبلیغاتی و انتشارات نیک پی ( تهران) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
• مدیر مسئول کانون تبلیغاتی نگاه نو ( تبریز) از تیر ماه سال ۱۳۹۰

محل اشتغال فعلی

• مدیر مسنول و صاحب امتیاز آژانس طراحی نگاه نو و مدرس دانشگاه و طراح گرافیک