سجاد اسعدی

,

عضو فعال
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
سوابق هنری

• شرکت در نمایشگاه حقوق بشر استانبول ۲۰۰۷
• برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر در فرهنگسرای هنر تهران ۱۳۸۷
• برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر در مجتمع فرهنگی هنری تبریز ۱۳۸۷
• برگزاری نمایشگاه گروهی عکس در فرهنگسرای ابن‌سینای همدان ۱۳۸۷
• برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر در خانه فرهنگ اردبیل ۱۳۸۷
• برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر در فرهنگسرای ابن‌سینای همدان ۱۳۸۶
• برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر در فرهنگسرای یزد ۱۳۸۶

• برنده مسابقه بین دانشگاهی Art Deco پاریس ۲۰۱۰
• دعوت به سمینار پوستر جهانی Trienal میلان ٢٠٠۸
• برگزیده مسابقه جهانی پوستر Good 50X70 ایتالیا ٢٠٠۸
• برنده مسابقه جهانی پوستر Good 50X70 ایتالیا ٢٠٠٧
• برگزیده پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوان کشورهای اسلامی ۱۳۸٧
• نفراول چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی ۱۳۸۶

محل اشتغال فعلی

گرافیست / مدرس دانشگاه