سعیده عنبر دباغی‌یان

,

عضو فعال
شماره تماس +۹۸۹۱۴۳۱۰۹۴۸۱ ایمیل sdabaghiyan@gmail.com
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد گرافیک
سوابق هنری

• شرکت در نمایشگاه پوستر امید و زندگی
• شرکت گروهی پوستر نگارخانه بانو
• نمایشگاه گروهی گرافیک نگارستان شاهد
• شرکت در نمایشگاه پوستر جهان عاری ا ز خشونت
• نمایشگاه اینترنتی پوستر برای فردا / حق قانون کار

محل اشتغال قبلی

• مدرس دانشگاه موسسه غیرانتفائی اسوه
• مدرس دانشگاه آزاد واحد سردرود