فرشته عابدی

عضو فعال
شماره تماس +۹۸۹۱۴۵۰۱۱۸۴ ایمیل abedifereshte18@yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری
سوابق هنری

عضو گروه اجرایی اولین جشنواره استعدادیابی و شرکت در نمایشگاه این جشنواره

کسب مقام دوم طراحی پوستر ر نهمین جشنواره تئاتر پلاتو

کسب مقام دوم طراحی پوستر در نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی دانشگاه نبی اکرم

مقام سوم پوستر در دهمین جشنواره نمایشنامه خوانی دانشگاه نبی اکرم

مقام اول بروشور  در دهمین جشنواره نمایشنامه خوانی دانشگاه نبی اکرم