داریوش اللهیاری

عضو فعال
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارتباط تصویری
سوابق هنری

● برگزیده سی فینالیست نمایشگاه پوستر برای سونامی ژاپن، گروه (سبز+شما)؛ سئول،کره جنوبی، ۱۳۹۰
● نمایشگاه پوسترهایی برای خشونت اجتماعی در ترکیه؛ استانبول و ارزوروم، ۱۳۹۱
● پنجمین دوسالانه پوستر دانشجویی نوی صد؛ صربستان، ۱۳۹۱
● برگزیده سی فینالیست نمایشگاه پوزیتیو پوستر شهر ملبورن؛ استرالیا، ۱۳۹۱
● فینالیست جشنواره دانشجویی پوستر اسکوپیه مقدونیه (پول برای رایگان)؛ مقدونیه، ۱۳۹۱
● نمایشگاه پوستر نوآوری در آموزش و پرورش ترکیه؛ ارزوروم، ۱۳۹۲
● اولین فستیوال پوسترهای دعوتی در ترکیه (بخش طراحان جوان ایرانی)؛ دانشگاه هنر دوملوپینار شهر کوتاهیا، ۱۳۹۲
● برگزیده سی فینالیست نمایشگاه پوستر ویکسوال؛ خشونت علیه حیوانات؛ بوگوتا؛ کلمبیا، ۱۳۹۲
● اولین دوسالانه پوستر دانشجویی شهر لوبلین؛ لهستان؛ ۱۳۹۲
● انتخاب ۱۰۰ تاپ پوستر پروژه پوستر فورتومارو؛ نمایشگاه با موضوع حقوق کار؛ پاریس؛ فرانسه،۱۳۹۳
● مقام سوم جشنواره بین المللی پوستر موسیقی رگی؛ جامائیکا، ۱۳۹۳

● اولین نمایشگاه پوستر دخانیات و سلامتی؛ تبریز، سال ۱۳۷۸
● اولین نمایشگاه پوستر انسان و ترافیک؛ تهران، سال ۱۳۸۸
● چهارمین نمایشگاه پوستر ملی خلیج فارس؛ تهران، سال ۱۳۹۰
● اولین نمایشگاه پوستر فرهنگ ترافیک؛ تهران، سال ۱۳۹۰
● دومین سوگوراه پوسترهای عاشورایی فارس؛ مرودشت، سال ۱۳۹۰
● اولین نمایشگاه بین المللی پوستر جایزه جهانی بیداری اسلامی؛ تهران، سال ۱۳۹۱
● مقام اول هیئت داوران اولین جشنواره هنری قاب امن در بخش پوستر؛ تهران، سال ۱۳۹۱
● تقدیر شده هیئت داوران از اولین نمایشگاه پوستر ره پویان سفر ایمن؛ تبریز، سال ۱۳۹۱
● مقام دوم هیئت داوران نمایشگاه سومین دوسالانه پوستر ملی طلوع؛ تهران، سال ۱۳۹۱
● نمایشگاه بین المللی پوستر جهان عاری از خشونت، تهران؛ ۱۳۹۳
و غیره ...