برنامه گروه گپ در سال ۱۳۹۵

اردیبهشت

گپ گرافیک۹۵/۰۲/۰۲آشنایی با سبک ها و هنرمندانآیدین آغداشلو
صبح های خلاق۹۵/۰۲/۰۳Riskآیدین آغداشلو
نمایشگاه انفرادی۹۵/۰۲/۰۹پوسترهای اجتماعیداریوش اللهیاری
نمایشگاه انفرادی۹۵/۰۲/۱۸تصویرسازی | تماسخهدی باغبانی
گپ تصویرسازی۹۵/۰۲/۳۰معنا و تبادل بصریجلال پیرمرزآباد

خرداد

صبح های خلاق۹۵/۰۳/۰۷Realityایرج میرزا علیخانی
گپ گرافیک۹۵/۰۳/۲۰موشن گرافیکس | شاد باش و بسازسپیده شمالی
گپ تصویرسازی۹۵/۰۳/۲۷کاربردهای تصویرسازیسمیرا پور خلیل

تیر

گپ گرافیک۹۵/۰۴/۰۳تبلیغات | درد مشترککریم زینتی
نمایشگاه گروهی۹۵/۰۴/۲۴تصویرسازیاعضای گپ تصویرسازی
صبح های خلاق۹۵/۰۴/۲۵Loveخانم ساویز
گپ تصویرسازی۹۵/۰۴/۳۱تصویر تصورفرهنگ اسکندری

مرداد

گپ گرافیک۹۵/۰۵/۱۴بسته بندی موثررضا زمانی
۹۵/۰۵/۲۱
۹۵/۰۵/۲۸
۹۵/۰۵/۲۹

شهریور

گپ گرافیک۹۵/۰۶/۰۴برندینگ
گپ تصویرسازی۹۵/۰۶/۱۱
نمایشگاه پوستر۹۵/۰۶/۱۸Fair Play
صبح های خلاق۹۵/۰۶/۲۶Magic

مهر

گپ گرافیک۹۵/۰۷/۰۱گرافیک آرت دیزاین
صبح های خلاق۹۵/۰۷/۰۹Transpency
گپ تصویرسازی۹۵/۰۷/۱۵
نمایشگاه پوستر۹۵/۰۷/۲۹انجمن گرافیک یزد

آبان

گپ گرافیک۹۵/۰۸/۰۶اصول حرفه ای بودن
صبح های خلاق۹۵/۰۸/۱۴Fantasy
گپ تصویرسازی۹۵/۰۸/۲۰
نمایشگاه پوستر۹۵/۰۸/۲۷اعضای هیئت موسس

آذر

گپ گرافیک۹۵/۰۹/۰۴چاپ
صبح های خلاق۹۵/۰۹/۱۲Sound
گپ تصویرسازی۹۵/۰۹/۱۸
نمایشگاه پوستر۹۵/۰۹/۲۵

دی

جشنواره گپ هنرمندان۹۵/۱۰/۰۲جشنواره
گپ گرافیک۹۵/۱۰/۰۹مولتی مدیا
صبح های خلاق۹۵/۱۰/۱۷Mystery
گپ تصویرسازی۹۵/۱۰/۲۳
نمایشگاه پوستر۹۵/۱۰/۳۰

بهمن

گپ گرافیک۹۵/۱۱/۰۷عکاسی
صبح های خلاق۹۵/۱۱/۱۵Moments
گپ تصویرسازی۹۵/۱۱/۲۱
نمایشگاه پوستر۹۵/۱۱/۲۸

اسفند

گپ گرافیک۹۵/۱۲/۰۵خلاقیت و ایده پردازی
صبح های خلاق۹۵/۱۲/۲۰
گپ تصویرسازی۹۵/۱۲/۲۶
نظرات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.