آشنایی با سبک‌های گرافیک / طراحی گرافیک از شوروی تا روسیه
جلسه سی‌و ششم گپ گرافیک پنجشنبه گذشته در محل خانه ختایی برگزار شد.با توجه به موضوع تعیین شده داریوش الهیاری درارائه خود به موارد زیر اشاره نمود: طراحی گرافیک از شوروی تا روسیه طراحی گرافیک در روسیه با ...
آشنایی با سبک‌های گرافیک / بررسی استایل گرافیک آمریکا
عصر پنجشنبه گذشته، در ادامه بحث تِم ماهانه ( آشنایی با سبک‌های گرافیک ) به بررسی استایل گرافیک آمریکا پرداختیم. چند نکته از مواردی که عباس نوری در ارائه خویش به آنها اشاره نمود عبارتند از: اولین حرکت ...
آشنایی با سبک‌های گرافیک / ما و مینیمالیسم ( بدون شرح )
...
آشنایی با سبک‌های گرافیک / طراحی مینیمال
جلسه سی و سوم گپ گرافیک با موضوع طراحی مینیمال که توسط وحید ناموری ارائه شد، برگزار گردید. در بخش اول با موضوع طراحی مینیمال به مطالب زیر اشاره شد: گاهی واژه‌ی طراحی (Design) با ترسیم (Drawing) و نقاش ...